logo simio

Symulacja dla robotów, maszyn i automatyki

Od ich symulacji po programowanie offline i wirtualne uruchamianie

Szczegółowa symulacja robotów i maszyn

Szczegółowa symulacja robotów i maszyn

Statyczny CAD uruchomiony w modelu 3D

Statyczny CAD uruchomiony w modelu 3D

Jakościowe wyniki z symulacji

Jakościowe wyniki z symulacji

 Przykłady, Visual Components w akcji

Przykłady, Visual Components w akcji

Symulacja robotów na wysokim poziomie

Symulacja różnych typów robotów

Visual Components posiada ponad 1000 predefiniowanych robotów, takich jak Kuka, ABB, Stäubli, Fanuc, Motoman, Kawasaki i wiele innych, a także umożliwia wstępne i wtórne przetwarzanie (import/eksport) dla istniejących programów robotów.

Oferuje ujednolicony interfejs programowania robotów dla wszystkich tych robotów. A jednocześnie może zapisać ten program dla wielu z tych robotów w sposób unikalny dla swojego typu.

Symulacja różnych typów robotów

Inne automaty i maszyny

Oprócz robotów jest wiele innych systemów w bibliotece kommponentów VC. Jeśli brakuje jakiegoś komponentu, może on zostać utworzony z pliku CAD. Ten komponent może mieć osie obrotowe lub liniowe.

Poza CAD element potrzebuje mechanizmu sterującego, który określi sposób jego działania.

Inne automaty i maszyny

Łatwe programowanie

Zarówno roboty, jak i wszystkie inne komponenty można zaprogramować wg uznania do danego układu. Wystarczy na przykład ustawić głowę robota w nowej pozycji, a następnie kliknąć myszką, przez co rejestruje się pozycję robota. Można tu również używać takich decyzji jak "if" lub "while". W ten sposób tworzy się kompletny program dla robota. Program ten może być następnie wyeksportowany również dla prawdziwego robota.

Łatwe programowanie

Sygnały i połączenie ze sterownikiem PLC

Dzięki VC możliwa jest cyfrowa koordynacja całych linii produkcyjnych oraz bezpośrednia analiza procesów i ich informacji.

VC łączy się z prawdziwym oprogramowaniem PLC, programowaniem robotów lub sterownikami sprzętowymi poprzez OPC UA, Profibus, Profinet, Simba, PLC Sim, TwinCAT (Beckhof) i wiele innych.

Sygnały i połączenie ze sterownikiem PLC

Fizyka

Komponentom można przypisać właściwości fizyczne, np. swobodny spadek, hamowanie i przyspieszanie, blokowanie lub spychanie przez inne objekty Zobacz, że cylindry spadają, układają się w stosy, są spuchane na rysunku boku.

Fizyka

Kolizje

"Możemy nie tylko sprawdzic kiedy dochodzi do kolizji dwóch komponentów ale też kiedy minimalna odległość pomiędzy nimi zostanie przekroczona, np. kiedy dwa roboty muszą pracować blisko siebie. Odległość jest stale monitorowana w przebiegu symulacji i wizualizowana za pomocą aktualnych danych. Jeśli odległość spadnie poniżej minimalnej odległości, symulacja zostanie zatrzymana, a element, którego dotyczy symulacja, zostanie podświetlony kolorem."

Kolizje

Korzyści z symulacji CAD

Wizualizacja rzeczywistości

VC importuje CAD bezpośrednio z formatów Step, Catia, SolidWorks, Unigrafics, AutoCAD, Parasolid, JTOpen, Iges, Igrip, 3D Studio, Sketchup, Rhino.

Wizualizacja rzeczywistości

Geometrie, podział i osie obrotu

Po zaimportowaniu, geometrie CAD są upraszczane i dzielone na mniejsze, niezależne jednostki. Mogą one być następnie połączone ze sobą przegubami, które mogą być osiami obrotowymi lub liniowymi. Przeguby te mogą być programowane w celu uzyskania ich dokładnego zachowania w ruchu. Na przykład, można je zaprogramować za pomocą procedury kinematycznej, która steruje wszystkimi ramionami w robocie, dzięki czemu robot może osiągnąć określoną pozycję w przestrzeni.

Geometrie, podział i osie obrotu

3D PDF

VC może zapisać trójwymiarowy układ w trójwymiarowym pliku PDF (3D PDF) dla jeszcze łatwiejszej współpracy w ramach zespołu projektowego lub jako referencję dla klienta. Jak każdy plik pdf, również 3D PDF może być otwarty za pomocą popularnego programu Acrobat Reader.

3D PDF

Jakościowa ocena symulacji

Pełne wykorzystanie potencjału symulacji

W Visual Components możliwe jest wyświetlanie wyników na różne sposoby. Statystyki dotyczące wykorzystania, tempa produkcji i wielkości produkcji są automatycznie zbierane przez komponenty i wizualizowane w modelu.

Pełne wykorzystanie potencjału symulacji

Pulpit wyników

Przebiegi i wyliczenia mogą być rejestrowane podczas trwania symulacji i równolegle wyświetlane na pulpicie. W ten sposób można pokazać ilości w buforze w czasie lub chwilowe ustwienie każdej osi w robocie. Dzięki temu można w prosty sposób zobaczyć, jak pracowały osie w robocie i która z nich jest najczęściej wykorzystywana. Przejrzyście skonstruowane tablice wyników pomagają zrozumieć złożone zależności w modelowanych systemach.

Pulpit wyników

Przykłady modeli

Czy masz dalsze pytania dotyczące projektów symulacyjnych?

Powiedz nam jakie wymagania ma Twój projekt a my pomożemy Ci znaleźć dobre rozwiązanie aby go zrealizować.

PARTNERZY:
Partnerzy