logo simio

Simio – bardzo nowoczesne oprogramowanie symulacyjne

Simio jest nowoczesnym oprogramowaniem symulacyjnym do szybkiego i wszechstronnego zamodelowania zadań w produkcji i logistykce. Poprzez podpięcie modelu symulacyjnego w Simio do aktualnych danych w firmie otrzymujemy samoaktualizujące się modele. Taki model jest w każdej chwili gotowy do użycia w celu otrzymania konkretnych analiz dotyczących dalszej produkcji czy logistyki w firmie.

Szybkie i nowoczesne modelowanie

Szybkie i nowoczesne modelowanie

Przyjazna dla użytkownika obsługa baz danych

Przyjazna dla użytkownika obsługa baz danych

Cenne wyniki, pulpity nawigacyjne, wykresy Gantta

Cenne wyniki, pulpity nawigacyjne, wykresy Gantta

Przykłady, Simio w użyciu

Przykłady, Simio w użyciu

Simio upraszcza kompleksowość modelowania – opisz swój system przy użyciu kilku kliknięć

Modelowanie strukturalne

Istotne znaczenie dla każdego oprogramowania do symulacji ma możliwość szybkiego modelowania wymaganej złożoności rzeczywistych systemów. I w tym właśnie przekonuje Simio. Simio ma potencjał i elastyczność do modelowania złożonych systemów, ponieważ ułatwia modelowanie strukturalne. Relacyjne tabele danych (patrz poniżej), obiekty, tokeny i etapy procesu są częścią definicji procesu strukturalnego. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​co najmniej 80% definicji modelowanego systemu powinno być zdefiniowane poprzez tę strukturę modelu. Im większa część opisu modelu jest zawarta w tej strukturze, tym bardziej efektywny i elastyczny może być jego rozwój.

Modelowanie strukturalne

Organizacja projektu i wstążki

Zakładki w Simio od samego początku dzielą każdy projekt na osobne sekcje (lub fasady projektu). „Obiekt” to miejsce, w którym użytkownik buduje układ modelu, w tym zasoby, instancje obiektów i pełną animację modelu. W „Procesach” znajdują się akcje i algorytmy sterujące obiektami w modelu. W „Definicjach” znajdują się zmienne i inne konstrukcje lub deklaracje, które są używane w obiektach modelu. „Dane” organizuje wszystkie dane modelu w tabelach relacyjnych wraz z połączeniami ze źródłami danych. „Wyniki” zapewnia kompleksową prezentację wyników modelu. Wreszcie „Planowanie” jest używane do analiz opartych na ryzyku, patrz Simio RPS.

Organizacja projektu i wstążki

Obiekty i biblioteki

Koncepcja schematu obiektowego Simio radykalnie zmienia sposób tworzenia i używania modeli symulacyjnych. Elastyczne obiekty z bibliotek Simio można dostosować do żądanego poziomu szczegółowości (nawet bez programowania).

Dla średniozaawansowanych użytkowników Simio obiekty dostępne w standardowej bibliotece są całkowicie wystarczające. Doświadczeni użytkownicy będą chcieli przekształcać te obiekty by jeszcze lepiej nadawały się do określonego celu.

Obiekty i biblioteki

Logika

Ogólna logika modelu jest do pewnego stopnia już zdefiniowana w obiektach. Ponieważ każdy system może być bardzo indywidualny, Simio dzięki swoim właściwościom i dodatkowym procesom w objektach (Add-Ons) umożliwia elastyczne dostosowanie objektów dokładnie tam i na tyle, na ile jest to konieczne.

Ta funkcja Plug’n’Play oszczędza dużo czasu, ponieważ modele nie muszą być opisywane za każdym razem od początku. Do zbudowania modelu są użyte gotowe do uruchomienia a tylko są poszerzone o nowe funkcje, specyficzne dla danego układu.

Logika

Duże zbiory danych są naturanie podpięte do modeli symulacyjnych

Dane ze wszystkich źródeł

Import i połączenie danych w Simio pozwalają na zarządzanie danymi wejściowymi modelu z zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych Microsoft Excel lub SQL. Aktualizowanie danych, a następnie automatyczne importowanie ich do Simio ma miejsce przy uruchamianiu symulacji.

Dane ze wszystkich źródeł danych

Relacyjne tabele danych

Wielopoziomowe zbiory danych 1: n lub n: n są połączone ze sobą za pomocą relacji (np. Order i OrderDetail w oparciu o nr zamówienia). Dzięki temu dane są wykorzystywane w modelu szybko i efektywnie. Np nowe zamówienie w modelu jest wygenerowane z tabeli zamówień (Order). Jeśli następnie model zapyta o szczegóły zamówienia, wtedy pokaże tylko te wiersze w tabeli OrderDetail, które do niego należą. A te wskażą jednoznacznie na powiązane wiersze w tabeli Product.

Dzięki temu nie ma czasochłonnego wyszukiwania zbiorów danych w tabeli zawierającej nierzadko tysiące wierszy. Oszczędza to czas, chroni model przed błędami i przyspiesza przebieg symulacji.

Relacyjne tabele danych

Korzystanie z dużych danych w Simio

Simio może łączyć się ze wszystkimi danymi w firmie, dzięki czemu przyczynia się do uzyskania pełniejszego obrazu produkcji. Dzięki elastycznemu podejściu do modelowania, wszystkie te dane mogą być zintegrowane bezpośrednio z modelem. Ewaluacje aktualnego systemu produkcji są dzięki temu jeszcze bliższe rzeczywistości.

Po zakończeniu symulacji można wykorzystać wyniki dla siebie i przenieść je na przykład do swojego systemu. Z Simio można to łatwo zrobić dzięki opcji importu-eksportu.

Korzystanie z dużych danych w Simio

Zawsze o jeden krok do przodu

Wyniki w postaci ruchomej osi

Simio automatycznie ocenia wiele kluczowych liczb i wyświetla je w ruchomej tabeli. Te kluczowe dane można szybko wybrać tak, aby stało się jasne, co jest rzeczywiście istotne dla modelu.

Wyniki w postaci ruchomej osi

Interaktywne tablice rozdzielcze

Pulpity udostępniają kolejny konfigurowalny interfejs prezentacji z połączonymi wynikami w postaci tabel, wykresów, map i obrazów.

Dane wyjściowe z symulacji mogą być interaktywnie wybierane pomiędzy różnymi formatami wyświetlania, tak aby pojawiały się tylko niektóre dane. Na zdjęciu wybrano maszyne Cut1. Diagram pokazuje, jak zmieniło się obciążenie podczas symulacji.

Interaktywne tablice rozdzielcze

Wykresy Gantta

Simio Professional Edition oferuje wykresy Gantta, które analizują zamówienia i zasoby w czasie przebiegu symulacji. Można szybko prześledzić, czy zamówienia czekały, czy zasoby zostały dobrze wykorzystane lub gdzie są wąskie gardła. Z kolei widok zasobów pokazuje, w jakiej kolejności zostały zrealizowane zamówienia. Simio RPS dostarcza jeszcze więcej informacji na ten temat.

Wykresy Gantta

Eksperymenty i scenariusze

Simio oferuje wiele innowacyjnych funkcji do analizy wyników symulacji. Można zdefiniować eksperymenty z wieloma scenariuszami i zlecić ich automatyczne uruchamianie równolegle na procesorze wielordzeniowym. Simio wykorzystuje zaawansowane funkcje analizy, w tym nakładki optymalizacyjne, aby automatycznie porównywać scenariusze.

Ponadto stosowane są innowacyjne Diagramy Smore, które graficznie ilustrują wpływ błędów i zagrożeń na kilka scenariuszy.

Eksperymenty i scenariusze

Użycie wszystkich procesorów

Aby uzyskać cenne wyniki z modelu symulacyjnego, konieczne jest uruchomienie wielu scenariuszy, dla każdego odpalając liczne replikacje. Zazwyczaj można to osiągnąć przy użyciu około 1000 zdefiniowanych przebiegów symulacyjnych.

Aby przyspieszyć przeprowadzanie tych eksperymentów, Simio uruchamia symulację równolegle i wykorzystuje wszystkie dostępne rdzenie procesora, a nawet procesory komputerów w sieci.

Użycie wszystkich procesorów

Przykłady projektów symulacyjnych

Czy masz dalsze pytania dotyczące projektów symulacyjnych?

Powiedz nam jakie wymagania ma Twój projekt a my pomożemy Ci znaleźć dobre rozwiązanie aby go zrealizować.

PARTNERZY:
Partnerzy