logo simio

Planowanie produkcji oparte na optymalizacji

Lepsza produkcja wymaga lepszego planowania.
GANTTPLAN uzupełnia istniejące systemy ERP jako narzędzie planowania trzeciej generacji (Advanced Planning and Scheduling System = > APS) w planowaniu precyzyjnym produkcji. Poprzez wyświetlenie znanego schematu Gantta, planowanie okazuje się być niezwykle przyjazne dla użytkownika i daje planistom pełną swobodę działania.

Pełny przepływ informacji

Pełny przepływ informacji

Inteligentne zarządzanie zamówieniami i zasobami

Inteligentne zarządzanie zamówieniami i zasobami

Profesjonalne pokazanie wyników

Profesjonalne pokazanie wyników

Analiza przypadku

Analiza przypadku

Pełny przepływ informacji pomiędzy sprzedażą a procesami produkcyjnymi

Połączenia do wszystkich systemów

Dzięki zastosowaniu systemu GANTTPLAN jako dodatku do istniejących systemów lub jako rozwiązania "autonomicznego", małe i średnie przedsiębiorstwa osiągają większą efektywność, przejrzystość i niezawodność w trakcie realizacji zlecenia, tak że w całym procesie planowania pojawia się optymalizacja kosztów. Aplikacje można znaleźć w sektorach ERP, MES, BDE/MDE i time economy. Można je bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami.

GanttPlan wyposażony jest w predefiniowaną strukturę danych (patrz po prawej), która może być wykorzystana do mapowania warunków produkcji. Każda pozycja danych nadrzędnych oferuje wiele opcji dostosowania, które mogą być w razie potrzeby uwzględnione.

Połączenia do wszystkich systemów

Graficzne centrum kontroli - efektywność dzięki przezroczystości

Godne zaufania przedstawienie schematu Gantta dowodzi, że planowanie jest niezwykle przyjazne dla użytkownika. Efekty są szybko widoczne i dają użytkownikowi pełny przegląd zasobów:

 • plan produkcji na wszystkich zleceniach produkcyjnych

 • relacje wtórne i pierwotne

 • wszystkie określone zdolności produkcyjne i ograniczenia produkcji

 • sieci zamówień

 • opóźnienia terminowe w przypadku braku potwierdzenia

 • zakłócenia są zapisywane i uwzględniane w następnym etapie planowania

 • schematy kolorystyczne

Centrum sterowania graficznego

Inteligentne zarządzanie zamówieniami i zasobami

Cele optymalizacyjne

Inteligentny algorytm planowania przyporządkowuje zlecenia tylko do maszyn z wolnymi mocami produkcyjnymi lub tylko wtedy, gdy dostępne są wymagane materiały, pracownicy i/lub urządzenia. W ten sposób różne poziomy planowania lub działy mogą być optymalnie zharmonizowane i skoordynowane. Pomoże to planistom zidentyfikować wąskie gardła lub konflikty, które prowadzą do opóźnień w planowaniu na wczesnym etapie.

GANTTPLAN robi również wrażenie dzięki następującej charakterystyce:

 • definiowanie i branie pod uwagę 7 różnych celów optymalizacyjnych

 • bierze pod uwagę relacje pierwszo i drugorzędowe

 • test ograniczeń z algorytmem czasu rzeczywistego i analizą konfliktów restrykcji

 • zgodność ze wszystkimi ograniczeniami produkcji określonymi w modelu planowania

 • korzystanie z planowania zapotrzebowania na materiały z rozszerzonymi raportami

Cele optymalizacyjne

Ręczne dostosowanie

Opcje rozwiązań proponowane przez GANTTPLAN mogą być niezależnie sprawdzane pod kątem zmian, dzięki czemu planista ma pełną swobodę działania przed wydaniem ostatecznego planu zamówienia. Pozwala mu to niemalże na zabawę:

 • import scenariusza planu i nieplanowanych zamówień z wiodących systemów ERP

 • ręczne planowanie zamówień metodą "przeciągnij i upuść"

 • wizualizacja scenariusza planu w centrum kontroli

 • dostęp do danych głównych i ich utrzymanie

 • z wykorzystaniem zintegrowanej sprawozdawczości

 • planowanie w przód i wstecz

Ręczne dostosowanie

Skuteczna ocena optymalizacji

Praca z graficznym centrum sterowania

Planiści mogą sprawdzać możliwe terminy dostaw w graficznym centrum sterowania np. po otrzymaniu zamówienia. Mogą też symulować hipotetyczne zamówienia/wymagania z pomocą menedżera eksperymentów. Dzięki temu planista może pracować sprawnie i wygodnie.

Praca z graficznym centrum sterowania

W każdej chwili kompletna informacja

W GANTTPLAN można za jednym naciśnięciem myszki przekształcić plany w rzeczywistość. GANTTPLAN pomaga też w tworzeniu dokumentacji poprzez tworzenie tabel wyników i wykresów np. przepustowości. Pozwala też tworzyć własne raporty.

Wymagane zasoby są specjalnie oznaczane a także ich zalewżnosci między sobą. Oznacza to, że GP prowadzi osobne scenariusze produkcji dla wszystkich zasobów jednoczesnie.

Maszyny, pracownicy, pomoce produkcyjne, kampanie, jakość, itp. są zawsze w zasięgu wzroku.

W każdej chwili kompletna informacja

Analiza przypadku

Czy masz dalsze pytania dotyczące projektów symulacyjnych?

Powiedz nam jakie wymagania ma Twój projekt a my pomożemy Ci znaleźć dobre rozwiązanie aby go zrealizować.

PARTNERZY:
Partnerzy