Wszystkie zamówienia, zasoby, pracownicy, procesy produkcyjne, magazyny i ś rodki transportu (np. AMHS - automated material handling system - jak w wideo powyżej lub wózki widłowe - jak na obrazku poniżej) zostaną automatycznie wprowadzone do modelu. Ich ustawienie i parametry będą dodatkowo ulepszone przy użyciu technik optymalizacyjnych.

Symulacja w produkcji

Kompletny model symulacyjny Państwa fabryki zostanie automatycznie wygenerowany na przykład z danych w systemie MES czy ERP.
optymalna produkcja i logistyka
Kennzahlen in Simulation - Wartezeiten

Co wnosi symulacja do produkcji?

Przy pomocy takiego modelu jak powyżej możliwe jest niedrogie sprawdzenie różnych scenariuszy produkcyjnych. Podstawowe wskaźniki efektywności (np. koszty, terminy realizacji, wielkości magazynów, czas oczekiwania, utylizacja) będą oszacowane i porównane pomiedzy róźnymi scenariuszami produkcyjnymi. Najlepsza sekwencja zdarzeń zostanie odnaleziona i zweryfikowana. Pozwoli to w efekcie zaoszczędzić znaczące sumy pieniądzy na realizację produkcji. Co będzie gdy... • zmieni sie wielkość produkcji, więcej towaru musi być przetransportowana do i z magazynu? • zostaną wprowadzone dodatkowe produkty lub warianty produktu do produkcji? • procesy produkcyjne zostaną zmienione? • zostaną ustalone nowe harmonogramy pracy załogi? • fabryka nie zwiększy wielkości magazynu mimo zwiększenia produkcji? • i wiele innych scenariuszy.
Datenbanken-Verbindung für Simulation Excekldaten für Simulation
ERP
MES
SQL

Dane do modelu produkcji

Dane produkcyjne mogą być odczytywane bezpośrednio z baz danych (ERP, MES, lub jakichkolwiek baz danych SQL) albo poprzez MS Excel lub innych źródeł danych. Manualne wprowadzanie danych powinno być ograniczone do minimum. Na podstawie nowych danych produkcyjnych następuje automatyczne wygenerowanie modelu. Dalsze dopasowanie modelu do aktualnych procesów można przeprowadzić już z poziomu symulacji.
Przykład modelu produkcyjnego w Enterprise Dynamics z wieloma stacjami roboczymi, pracownikami, buforami i ciężarówkami. Aktualne dane firmy do modelu są automatycznie odczytywane z bazy danych.
Kennzahlen in Simulation - Durchlaufzeiten und Lagerbestände Kennzahlen in Simulation - Auslastungen
Obciążenia %
Czas realizacji
czas oczekiwania z/bez działań naprawczych
Zapasy
Enterprise Dynamics Simulation Kennzahlen in Simulation - Kosten

Zobacz również

Wskaźniki

Wreszcie, dla każdego symulowanego scenariusza są generowane wskaźniki typu koszty, terminy realizacji, wielkości magazynów, czas oczekiwania, wykorzystania i inne. Procesy są wizualizowane na żądanie, co w przypadku wąskich gardeł pozwala na natychmiastowe działania korygujące.
Przykład produkcji pokazanej za pomocą symulacji z użyciem Visual Components; wiele stacji roboczych, pracowników, buforów i robotów. Zobacz także symulację robotów aby uzyskać więcej informacji.  
Robotersimulation 3D Simulation PL EN
© 2015 Simulate First. All rights reserved.

Więcej?

Jesteś zainteresowany? Chętnie udzielamy dalszych informacji. Chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem na temat symulacji i planowania produkcji?
Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy DE Simio Simulation