Przy pomocy modelu symulacyjnego możemy szybko i tanio sprawdzić różne warianty działania systemu logistycznego w określonym czasie. Możemy użyć symulacji w fazie planowania strategicznego, aby zadecydować o najlepszym sposobie prowadzenia logistyki i aby lepiej dopasować do niej infrastrukturę. Możemy też użyć symulację operacyjnie, by dowiedzieć się jakie wyzwania logistyczne mogą wystąpić następnego dnia, tygodnia czy miesiąca i odpowiednio przygotować się na nie, np. umówić odpowiednią liczbę pracowników, przygotować wymagane stanowiska, maszyny czy wózki widłowe.
Logistyka w produkcji, AGV lub inny transport?

Nasze projekty dla logistyki

Wymiarowanie magazynów. Poprzez analizę i optymalizację zapasów niezbędnych do prowadzenia produkcji i regularnych dostaw zostanie określona wielkość nowego magazynu. Być może nowe powierzchnie nie będą wcale potrzebne? Modelowanie układów logistycznych. W ten sposób zostaną optymalnie umiejscowione obiekty logistyczne w sieci (magazyny, centra dystrybucyjne itd.). Optymalizowanie zasobów (pracowników, maszyn, pojazdów) do konkretnych zadań. Dzięki temu zostaje określona minimalna ilość dobrze wykorzystanych środków potrzebnych do wykonania zaplanowanych zadań. 

Wskaźniki i wyniki

Przykład symulacji dla magazynu logistycznego

Poniższy wideo klip pokazuje jak szybko możemy zbudować model symulacyjny przykładowego punktu

logistycznego. Proszę kliknąć na wideo po lewej stronie.

Ten sam model został użyty w klipie obok (wideo po prawej), do sprawnego wymiarowania wielkości magazynu. W symulacji możemy skorzystać w tym celu z różnych narzędzi: dokładne wyniki statystyczne w tabelach, wykresy dla wybranych wielkości, tu aktualna ilość palet w magazynie, eksperymenty do równoległego przesymulowania wielu wariantów modelu naraz, aby szybko odnaleźć właściwą konfigurację systemu.
optymalna produkcja i logistyka

Symulacja - czysty zysk dla logistyki

Do najważniejszych wskaźników analizy symulacyjnej należą koszty działalności, czasy realizacji zamówień, stopień zapełnienia magazynu, czasy przestoju czy wydajność poszczególnych zasobów. Także animacja pomaga lepiej zrozumieć gdzie występują wąskie gardła i jak je wyeliminować.
Kennzahlen in Simulation - Lieferantenverzögerung Kennzahlen in Simulation - Durchlaufzeiten und Lagerbestände Kennzahlen in Simulation - Austlastungen
Poprzez analizę “co będzie gdy” uzyskujemy odpowiedzi na konkretne zapytania: wymiarowanie poszczególnych magazynów i sposób ich działania, optymalne rozlokowanie węzłów sieci i określenie poziomów towaru, wybranie połączeń, ilości i rodzaju pojazdów, częstotliwości kursów, określenie okna dostaw w JIT - w którym dostawy muszą dotrzeć do celu, określenie poziomu WIP, żeby przy opóźnieniach dostaw produkcja nie zatrzymała się i wiele innych
Od komisjonowania aż do wyjścia towarów z fabryki - Wideo
Kennzahlen in Simulation - Kosten

Zobacz także

Wydajność %
Czasy przepływu towarów
Czasy przestoju i oczekiwania przed i po wprowadzeniu zmian
Zapełnienie magazynu
Suma rocznych kosztów logistycznych

Symulacja dla logistyki,

dystrybucji, magazynowania,

transportu

Symulacja i techniki optymalizacyjne nadają się znakomicie do testowania i analizy rozwiązań logistycznych, od systemów magazynowania po sieci dystrybucyjne (Supply Chains).
PL EN
© 2015 Simulate First. All rights reserved.
Robotersimulation

Więcej?

Jesteś zainteresowany? Chętnie udzielamy dalszych informacji. Chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem na temat symulacji w logistyce?
Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy DE Simio Simulation