Planowanie i symulacja w jednym, same korzyści

Podejście Simio® do planowania produkcji polega właśnie na sprzężeniu pełnej informacji o danym systemie z dynamicznym opisem procesu w modelu symulacyjnym. Symulacja i szczegółowe planowanie w jednym zintegrowanym programie komputerowym pozwoli Państwu na: wygenerowanie dokładnych harmonogramów pracy, wykazanie prawdopodobieństwa wyprodukowania każdego zlecenia na czas, dynamiczną wizualizację 3D sytuacji krytycznych, analizę alternatywnych rozwiązań i ich kosztów, właściwą reakcję na sytuację awaryjną (awarię maszyny, chorobę pracownika czy opóźnienie dostawy materiału do produkcji) aktualizację danych i porównanie planu z aktualnym stanem w produkcji.
Proces planowania produkcji  przekłada sie na lepsze wykorzystanie zasobów i w konsekwencji zmniejszenie kosztów.

Terminowość realizacji zamówień i koszty operacyjne pod kontrolą

Planowanie produkcji z uwzględnieniem możliwo ści wystąpienia zdarzeń losowych jest prawdziwą nowością na rynku i pozwala na dotąd nieosiągalną dokładno ść planowania. To przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i terminową realizację zamówień przy pełnej kontroli kosztów operacyjncyh.
Model symulacyjny 3D Plan produkcji zamówień Plan użycia zasobów Tabele z danymi Nowość ! Harmonogram produkcji podaje  szansę powodzenia dzięki sprzężeniu planowania z symulacją 3D
optymalna produkcja i logistyka

SIMIO® RISK BASED PLANNING

& SCHEDULING (RPS)

 

Planowanie produkcji z uwzględnieniem zdarzeń losowych

Systemy logistyczne w przemyśle, produkcji i handlu są coraz bardziej skomplikowane a dodatkowo komplikują je zdarzenia losowe takie jak opóźnienia czy awarie. Dlatego trudna jest ocena pracy takiego systemu a w szczególności określenie na ile prawdopodobne jest dostarczenie partii towaru we wskazanym terminie. W poniższym przykładzie zdawałoby się, że realizacja wszystkich zamówień została optymalnie zaplanowana do produkcji. Jednak Simio RPS uwzględnia też w procesie planowania możliwe opóźnienia czy awarie i określa prawdopodobieństwo wykonania planu. Program wskaże, że np. terminowa dostawa zamówienia 02 jest zagrożona i umożliwia wprowadzenie korekty.
Pełna kontrola terminów i kosztów
Wymiana danych
Produktionsplanung Software Optimierung Vergleich zwischen Feinplanungen, Summe aller Verspätungen
Tabelaryczna reprezentacja zagrożeń w planowaniu; Czerwone paski wskazują niskie prawdopodobieństwo realizacji terminu dostawy lub dotrzymania kosztów
Schematyczna reprezentacja zdarzeń losowych, które mogłyby zagrozić terminowi dostawy
Plan zamówień wskazuje też które z zasobów utrudniają realizację zamówienia
Plan wykorzystania zasobów ujawnia między innymi zamówienia oczekujące w kolejce na te zasoby.

Zobacz także

PL EN
© 2015 Simulate First. All rights reserved.

Więcej?

Jesteś zainteresowany? Chętnie udzielamy dalszych informacji. Chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem na temat symulacji i planowania produkcji?
Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy DE