optymalna produkcja i logistyka
Feinplanung Software, Auftragsplanung mit Störeinflussen, simulationsbasiert

Lepiej produkować znaczy lepiej

planować

Oprogramowanie do planowania produkcji oparte na optymalizacji

GANTTPLAN uzupełnia istniejące systemy ERP o narzędzie planowania trzeciej generacji (Advanced Planning and Scheduling System => APS) w celu szczegółowego planowania produkcji. Dotyczy to nie tylko określania terminu wykonania każdego zamówienia, ale również wizualizacji planów w konsoli graficznej. Za pomocą menedżera eksperymentów mogą być symulowane dodatkowe zamówienia poprzez co otrzymamy informacje na temat terminu ich dostawy  oraz stopnia wykorzystania przez nie zasobów. Dzięki użyciu GANTTPLAN (jako nakładki do już istniejących systemów lub też jako niezależnego oprogramowania) małe i średnie firmy zyskują większą skuteczność, przejrzystość i zdolnośc podjęcia decyzji w obrębie całego procesu planowania.
Leitstand in GANTTPLAN

Inteligentne planowanie

W planowaniu produkcji GANTTPLAN znajduje swoje miejsce pomiędzy ogólnym planowaniem w systemie ERP lub MS Excel a planowaniem szczegółowym w dziale planowania pracy. Kluczową cechą programu GANTTPLAN jest innowacyjne podejście do planowania wielu zasobów. W planowaniu opartym na optymalizacji brane są pod uwagę równocześnie wszystkie środki potrzebne do produkcji, a następnie zostają one zaplanowane i wykazane w tym planie. Inteligentny algorytm planowania przydziela zamówienia nieobciążonym maszynom tylko wtedy, gdy niezbędne materiały, pracownicy i/lub urządzenia są również dostępne. W ten sposób możliwe jest optymalne zharmonizowanie i skoordynowanie różnych poziomów lub działów planowania. Osoby odpowiedzialne za planowanie mogą w ten sposób wcześnie zidentyfikować opóżnienia, wąskie gardła czy konflikty w produkcji. Dzięki temu mogą być w porę podjęte konieczne środki zaradcze. Ponadto, plany produkcyjne odnoszące się do kolejnych tzw drugorzędowych celów mogą być dalej optymalizowane. GANTTPLAN oferuje obie strategie planowania ‘naprzód’ lub/oraz ‘wstecz’ (najpóźniejszy start produkcji).
Nawet przy rozległych planach produkcyjnych GANTTPLAN bierze pod uwagę wszystkie zasoby naraz. Maszyny, pracownicy, urządzenia, magazyny, jakości itp są w każdym czasie pod jego kontrolą. Dane podstawowe i transakcyjne procesu mogą być przekazywane za pośrednictwem interfejsów danych z nadrzędnych systemów informatycznych. Planowanie odbywa się automatycznie, przy uwzględnieniu wszelkich istotnych i wcześniej zdefiniowanych ograniczeń produkcji, pozostając jednocześnie interaktywnym. W dowolnym momencie, w obecności czynników zakłócających lub nowych zapytań dotyczących sprzedaży, możliwa jest manualna interwencja oraz ponowne szybkie i automatyczne przeplanowanie. Zintegrowane planowanie zarządzania zasobami wspiera także optymalizację czasów przezbrajania maszyn a także proponuje optymalne wielkości partii produkcyjnych. Daleko posunięta indywidualizacja procesów planowania umożliwia planującym szybką i przyjemną obsługę programu. Z pomocą GANTTPLAN plany stają się za jednym kliknięciem myszy rzeczywistością. W celu dokumentowania przebiegu procesów GANTTPLAN tworzy tabele i raporty graficzne, takie jak wykresy  wydajności zasobów, a także umożliwia tworzenie własnych raportów.
Optimierung mit GANTTPLAN

Konsola graficzna w GANTTPLAN przedstawia zasoby i poziom zatrudnienia

Interfejs optymalizacyjny w GANTTPLAN, dzięki któremu możliwe jest określenie celów do poszukiwania wyników
Vergleich zwischen Feinplanungen, Summe aller Verspätungen

Zobacz także

PL EN
© 2015 Simulate First. All rights reserved.

Więcej?

Jesteś zainteresowany? Chętnie udzielamy dalszych informacji. Chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem na temat planowania produkcji?
Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy DE